Legalna Broń to program umożliwiający sprawne i legalne zdobycie pozwolenia na broń, opracowany przez zespół radia Kontestacja. Przygotowałem dla nich identyfikację wizualną, stronę internetową, infografikę oraz zestaw niezbędnych materiałów reklamowych.