Moim zadaniem było opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej firmy NO FUEGO, świadczącej usługi w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Dodatkowo przygotowałem elementy graficzne na stronę internetową, w tym zestaw piktogramów.

Wstępne propozycje logo

Poniżej przedstawiam propozycje logo z początkowych etapów projektowania. Finalnie powstał znak, na który składają się dwa elementy: nazwa firmy oraz znak graficzny, przedstawiający literę F stylizowaną na płomień ognia, walczący z wodą, co nawiązuje do ochrony przeciw zagrożeniom.

Różne propozycje sygnetów

Projekty ikon

System identyfikacji wizualnej

Elementy graficzne na stronę internetową