Moim zadaniem było przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz materiałów graficznych dla internetowego programu szkoleniowego, przygotowującego specjalistów do pracy m. in. w sieciach społecznościowych.