Celem zlecenia było zaprojektowanie sygnetu do już istniejącego logotypu marki. Zadanie o tyle skomplikowane, że klient planował zastrzec znak, a problem z zastrzeżeniem logo, mającego w nazwie Bakermann (co można przetłumaczyć jako „piekarz”) był taki, że jest to słowo zbyt ogólne i powszechnie używane, żeby można to uznać za unikalne i przynależne do marki. Należało rozegrać to znakiem graficznym, który… nie powinien za bardzo łączyć się z pieczeniem.

Wraz z klientem postawiliśmy na obrazowanie innych atutów marki – trwałości i wysokiej jakości wyrobów. Stąd nawiązanie do zwierząt, którym przypisywane są te cechy, czy litera B stylizowana na diament.

Wstępne projekty

Manual

Do projektu przygotowany został manual, zawierający zasady budowy logo.